Highway One trailer – Festival of Voice/ Gŵyl y Llais 2018

Highway One is coproduced by Wales Millennium Centre and August 012 and is directed by Mathilde López whose recent productions include Of Mice and Men and Yuri.

Mari is trying to make sense of her life when a centaur, Medea, and a dead Italian film-maker turn up and take her on a trip to Delphi, a journey to the Oracle. In this touching and absurdly funny tale, the pilgrims encounter the usual – and not so usual – tribulations of travel in their search for meaning; the ancient and the modern, the sacred and the mundane, the real and the fictional.

In collaboration with Welsh musician Katell Keineg, Highway One features live performances from Katell, incorporating songs from her forthcoming album.

5 – 10 June 2018, Enfys Studio Cardiff
Book tickets here: https://festivalofvoice.wales/highway…

Canolfan Mileniwm Cymru ac August 012 sy’n cyd-gynhyrchu Highway One, a’r cyfarwyddwr yw Mathilde López, sydd wedi gweithio ar gynyrchiadau o Of Mice and Men ac Yuri yn ddiweddar.

Ceisio gwneud synnwyr o’i bywyd y mae Mari pan fydd dynfarch, Medea, a gwneuthurwr ffilm marw o’r Eidal yn ymddangos ac yn ei dwyn ar daith i Delphi at yr Oracl. Yn y stori deimladwy a hynod ddigrif hon, mae’r pererinion yn wynebu’r antur arferol – a phethau mwy anarferol – wrth deithio i chwilio am ystyr; yr hynafol a’r modern, y cysegredig a’r cyffredin, y ffaith a’r ffuglen.

Ar y cyd â’r cerddor o Gymraes, Katell Keineg, mae Highway One yn cynnwys perfformiadau byw gan Katell, a chaneuon o’i halbwm nesaf.

Leave a Reply